Üyeler
Adı Soyadı BARIŞ GÜLHAN
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI / 2005
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD