Üyeler
Adı Soyadı Meryem ÇOLAK
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler