Üyeler
Adı Soyadı Can Yazar
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 1992
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara numune hastanesi / 1997
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler