Üyeler
Adı Soyadı Nesibe AYGÜN ÜNAL
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / 2012
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler