Üyeler
Adı Soyadı Tuğrul Erbaydar
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1987
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı / 1991
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği AIDS Savaşım Derneği