Üyeler
Adı Soyadı Caner Yürüyen
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul tıp fakültesi+Yeditepe Üni. / 2012
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klinik mikrobiyoloji uzmanlık derneği American society for microbiology