Üyeler
Adı Soyadı Erdi Dilek
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Ahi Evran Üniversitesi / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler