Üyeler
Adı Soyadı Kübra ERKAN TÜRKMEN
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi / 2014
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler