Üyeler
Adı Soyadı Engin Kaplan
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Çukurova Üniversitesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Mikoloji Derneği Moleküler Biyoloji Derneği Avrupa Klinik Mikkrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Cemiyeti