Üyeler
Adı Soyadı Nurettin CANAKOGLU
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Firat Universitesi Saglik Bilimleri Enst / 2007
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler