Üyeler
Adı Soyadı Özlem Oyardı
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi üniversitesi / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler