Üyeler
Adı Soyadı NAGEHAN PAKAŞTİÇALI
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler