Üyeler
Adı Soyadı SEZCAN SAĞLAM
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / 2012
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD