Üyeler
Adı Soyadı Nergis Aşgın
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1992
Uzmanlık Aldığı Kurum İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Mikrobiyoloji A.B.D / 1997
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Türkiye Parazitoloji Derneği