Üyeler
Adı Soyadı Yücel DUMAN
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum İnönü Üniversitesi / 2008
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD