Üyeler
Adı Soyadı Ulviye Güvendi Akçınar
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2002
Uzmanlık Aldığı Kurum İÜ Cerrahpaşa tıp fakültesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud