Üyeler
Adı Soyadı Ercüment ERTUNÇ
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Fakültesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ANKEM