Üyeler
Adı Soyadı HALİM KAYSADU
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 1996
Uzmanlık Aldığı Kurum İnönü Ünv. Tıbbi Mikrobiyoloji AD / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler