Üyeler
Adı Soyadı Mahmut ÜLGER
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2007
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler