Üyeler
Adı Soyadı Şaban Orçun KALKAN
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ASM, FEMS