Üyeler
Adı Soyadı BURCU DALYAN CİLO
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ / 2006
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD