Üyeler
Adı Soyadı Öncü Akgül
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler