Üyeler
Adı Soyadı Fırat Zafer Mengeloğlu
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum Zonguldak Karaelmas Üniversitesi / 2006
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD ASM