Üyeler
Adı Soyadı ÖZKAN ASLANTAŞ
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1990
Uzmanlık Aldığı Kurum KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / 1993
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Veteriner Hekimler Mikrobiyoloji Derneği