Üyeler
Adı Soyadı Pelin Yüksel
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 1995
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü. C.T.F Mikrobiyoloji AD / 1996
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler 1- ANKEM Derneği 2- TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ 3- Türkiye Hidatidoloji Derneği 4- Tıbbi Biyologlar Derneği