Üyeler
Adı Soyadı Aydogan Lermi
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1986
Uzmanlık Aldığı Kurum Şişli etfal hastanesi / 1996
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler