Üyeler
Adı Soyadı Muhammed Yüceer
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2002
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Teknik Üniversitesi / 2003
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ? TMMOB Gıda Mühendisleri Odası üyesi ? Institute of Food Technologists-IFT, ? World?s Poultry Science Association-WPSA, ? Poultry Science Association-PSA, ? International Association for Food Protection-IAFP, ? Society of Manufacturing Engineers-SME, ? International Egg Commission (IEC), ? Türk Standartları Enstitüsü Ayna Komitesi üyesi. ? Manyas Gölü (Bandırma)Yönetim Planı Revizyonu Komitesi üyesi .