Üyeler
Adı Soyadı Muhammed Yüceer
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2002
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Teknik Üniversitesi / 2003
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler • TMMOB Gıda Mühendisleri Odası üyesi • Institute of Food Technologists-IFT, • World’s Poultry Science Association-WPSA, • Poultry Science Association-PSA, • International Association for Food Protection-IAFP, • Society of Manufacturing Engineers-SME, • International Egg Commission (IEC), • Türk Standartları Enstitüsü Ayna Komitesi üyesi. • Manyas Gölü (Bandırma)Yönetim Planı Revizyonu Komitesi üyesi .