Üyeler
Adı Soyadı Meltem Kaya
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara üniversitesi Tıp fakültesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler