Üyeler
Adı Soyadı Zeynep Taner
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2007
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler