Üyeler
Adı Soyadı Banu Kaşkatepe
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2002
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi / 2005
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler