Üyeler
Adı Soyadı Silva POLAT
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üni. Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Ens. / 2008
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler