Üyeler
Adı Soyadı Fadime Kahyaoğlu
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Adnan menderes üniversitesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler doğa derneği doğa araştırmaları derneği deniz temiz vakfı