Üyeler
Adı Soyadı Merve Ataman
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi / 2013
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler