Üyeler
Adı Soyadı Ayşe KARACALI
Ünvanı Öğr.Üyesi
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Tıp Fakültesi / 2008
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler