Üyeler
Adı Soyadı Gizem Özlük Çilak
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMMOB Gıda Müh Odası Gıda Teknolojisi Derneği