Üyeler
Adı Soyadı Melis Keleş
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum Trakya Üniversitesi / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler