Üyeler
Adı Soyadı Büşra Moran
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Kırıkkale Üniversitesi / 2012
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler