Üyeler
Adı Soyadı Harika Öykü DİNÇ
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler