Üyeler
Adı Soyadı Gozde İnci
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul universitesi eczacilik fakultesi / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler