Üyeler
Adı Soyadı YAKUP GÜRKAN
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / 2010
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD