Üyeler
Adı Soyadı Hüban Göçmen
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2008
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Veteriner Mikrobiyoloji Derneği Zonguldak Veteriner Hekimleri Derneği International Organization for Mycoplasmology ESCMID