Üyeler
Adı Soyadı Nebiye Yentür Doni
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum Fırat Üniversitesi Tıp Programı Tıbbi Mikrobiyoloji / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD