Üyeler
Adı Soyadı Aslı Çakar
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum HÜTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD / 1994
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği