Üyeler
Adı Soyadı Şahap Aksaçlı
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler