Üyeler
Adı Soyadı Tuba Meral
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum / 2012
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD