Üyeler
Adı Soyadı Gülçin ÖZCAN
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / 2013
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler