Üyeler
Adı Soyadı ERGÜN AKTÜRK
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum ŞİFA ÜNİVERSİTESİ / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler