Üyeler
Adı Soyadı MERVE TULUNOĞLU
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi / 2010
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler