Üyeler
Adı Soyadı Aylin Üsküdar Güçlü
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum Orta Doğu Teknik Üniversitesi / 2002
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud