Üyeler
Adı Soyadı Hülya Şimşek
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi / 1995
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (Tularemi Çalışma Grubu, Mikobakteri çalışma grubu) Türk Toraks Derneği European Society of Mycobacteriology TBNET Organization Southeastern National Tuberculosis Center -KLİMUD